Home
1025
EN
Olympia Odos
OPASS
Σύνδεση

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.

Συνδέει τρεις Περιφέρειες -Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας- και την Πρωτεύουσα της χώρας με τη σημαντικότερη πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το λιμάνι της Πάτρας.

Ο νέος, σύγχρονος και άνετος αυτοκινητόδρομος προσφέρει μια αναβαθμισμένη και ασφαλή σύνδεση προς το νοτιοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, και συγκεκριμένα προς και από το λιμάνι της Πάτρας, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις τουριστικές περιοχές, ενισχύοντας τις εξαγωγές και την αγροτική παραγωγή.

Πατρών - Πύργου: 75 χιλιόμετρα προς το μέλλον

Η Ολυμπία Οδός τον Μάρτιο 2022 πέρασε σε μια νέα εποχή, με την κατασκευή ενός νέου τμήματος που θα φέρει πιο κοντά  την Αθήνα με τον Πύργο και με έναν από τους σημαντικότερους τόπους της Ιστορίας, την Αρχαία Ολυμπία.

Η ολοκλήρωσή της Πατρών-Πύργου θα προκαλέσει μια σειρά ευεργετικών επιδράσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Πελοποννήσου.

Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα έρθει να δώσει στην περιοχή την ευκολία της οδικής πρόσβασης και σε ολόκληρη την περιφέρεια τη δυνατότητα να αναδιατάξει το τουριστικό και το αναπτυξιακό περιβάλλον της με βιώσιμες δραστηριότητες οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

Με την ένταξη του Πάτρα - Πύργος στο Έργο Παραχώρησης, η Ολυμπία Οδός γίνεται πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, με συνολικό μήκος 277 χιλιόμετρα.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Α/Κ Θήβας-Ελευσίνας έως Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου
64 χλμ.Υφιστάμενος αυτοκινητόδρομος – εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ

Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου έως Α/Κ Κ1 της Περιμετρικής Πατρών
120 χλμ.Κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου στην υφιστάμενη χάραξη

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

Ευρεία Παράκαμψη Πατρών: Από τον πρώτο Α/Κ (Κ1) έως τον τελευταίο Α/Κ (Κ7 Μιντιλόγλι)

18 χλμ.Υφιστάμενος αυτοκινητόδρομος – εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Α/Κ Μιντιλογλίου έως Α/Κ Πύργου

75 χλμ.Κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου 13 χλμ. σε υφιστάμενη χάραξη και 62χλμ. σε νέα χάραξη

Σύνολο

277 χλμ.

*Α/Κ: Ανισόπεδος Κόμβος

Πάτρα - Πύργος
Κόμβοι11135837
Άνω διαβάσεις132232765
Κάτω διαβάσεις371402737241
Γέφυρες1647171595
Σήραγγες51212-29
Μήκος Σηράγγων (μ.)4.47316.0115.117-25.601
Οχετοί15416550150519
ΣΕΑ15028 (15)*
Τεχνικές Βάσεις /ΚΔΚ1/13/1-15
Συνολικό μήκος (χλμ.)641201875277

*όλα τα ΣΕΑ είναι διπλά (και στις 2 κατευθύνσεις) εκτός από το ΣΕΑ Ζευγολατιού (που είναι μόνο στην κατεύθυνση προς Αθήνα)

Tabs will be inserted here

Από την πρώτη μέρα του Έργου Παραχώρησης το 2008 ξεκίνησαν κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υφισταμένων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου (Ελευσίνα-Κόρινθος και Περιμετρική Πατρών), οι οποίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

 • την αντικατάσταση των μεταλλικών στηθαίων στη μεσαία νησίδα με New Jersey από σκυρόδεμα,
 • την ανακατασκευή οδοστρώματος και ανανέωση διαγράμμισης,
 • τη διαμόρφωση των πρανών και την κατασκευή συστημάτων βραχοπροστασίας,
 • το συνολικό επανασχεδιασμό και σταδιακή αντικατάσταση της σήμανσης,
 • την πλήρη αποκατάσταση του οδοφωτισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 • την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου (κάμερες, ηλεκτρονικές πινακίδες, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, συστήματα καταγραφής κυκλοφορίας και αυτόματης ανίχνευσης συμβάντων, σταθμοί μέτρησης θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.λπ.),
 • την κατασκευή ηχοπετασμάτων και την αποκατάσταση της περίφραξης,
 • την ανακαίνιση της υποδομής και του εξοπλισμού των σηράγγων,
 • την κατασκευή ασφαλών παρόδιων χώρων στάθμευσης κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου.

Μέχρι σήμερα έχουν επιθεωρηθεί οι 111 Γέφυρες, οι 17 σήραγγες και οι 102 τοίχοι αντιστήριξης των υφιστάμενων τμημάτων και έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και επισκευής όπου ήταν αναγκαίο, ενώ ακολουθούνται καινοτόμες πρακτικές για τη διαρκή παρακολούθηση και επιθεώρηση των μεγάλων τεχνικών έργων.

Η Κορίνθου - Πατρών ήταν από τα δυσκολότερα έργα που κατασκευάστηκαν στη χώρα, καθώς ήταν ο μόνος αυτοκινητόδρομος που κατασκευαζόταν ενώ ταυτόχρονα ήταν σε λειτουργία.

Η διαπλάτυνση και ανακατασκευή της Κορίνθου - Πατρών ήταν σε άλλα σημεία μονόπλευρη και σε άλλη αμφίπλευρη. Οι ιδιαιτερότητες του έργου επιγραμματικά ήταν:

 • Μεγάλος αριθμός Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων με προτεραιότητα στην ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων, παράλληλα με τη διασφάλιση κατασκευασιμότητας του έργου (εικ. 1)
 • Κατασκευαστική δραστηριότητα ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της Κορίνθου - Πατρών, όχι τμηματικά
 • Διέλευση κοντά σε κατοικημένες περιοχές (εικ. 2)
 • Απότομο ανάγλυφο (τεκτονικά ρήγματα, στενότητα χώρου, ιστορικό κατολισθήσεων κα.) (εικ. 3)
 • Πλήθος υφιστάμενων τεχνικών έργων που έχρηζαν επεμβάσεων ή καθαιρέσεων
 • Παράλληλη κατασκευή Σιδηροδρομικής Γραμμής (ΕΡΓΟΣΕ) (εικ. 4)
Μεγάλος αριθμός Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων με προτεραιότητα στην ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων
Διέλευση κοντά σε κατοικημένες περιοχές
Απότομο ανάγλυφο (τεκτονικά ρήγματα, στενότητα χώρου, ιστορικό κατολισθήσεων
Παράλληλη κατασκευή Σιδηροδρομικής Γραμμής

 

Κόμβοι 13
Άνω διαβάσεις 22
Κάτω διαβάσεις 140
Σήραγγες 12
Γέφυρες 47
Συνολικό Μήκος Σηράγγων 16χλμ
Οχετοί 165
ΣΕΑ 5
Τεχνικές Βάσεις /ΚΔΚ 3/1
Συνολικό μήκος (χλμ.) 120,00

Στα τρία εργοτάξια της Πατρών – Πύργου που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 800 εργαζόμενοι.

Το πρώτο τμήμα των 13 χλμ. από το Μιντιλόγλι έως την Κάτω Αχαΐα αφορά διαπλάτυνση της υφιστάμενης εθνικής οδού Πατρών-Πύργου. Τα υπόλοιπα 62 χλμ. είναι κατασκευή σε νέα χάραξη μέσω της κοιλάδας της Ήλιδας.

 • Ο νέος αυτοκινητόδρομος έχει δύο (2) λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα.
 • Οκτώ (8) κόμβοι συνδέουν τον αυτοκινητόδρομο με πολλά χωριά και πόλεις καθώς και με τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, με σχεδόν 200.000 ωφελούμενους.

Μιντιλόγλι (H/K)

0+000

ΒΙ.ΠΕ.

6+950

Κάτω Αχαϊά

17+760

Βάρδα

33+040

Κυλλήνη

46+020

Γαστούνη

53+675

Αμαλιάδα

62+680

Πύργος

73+840
εργοτάξια Πατρών – Πύργου
 • Δύο (2) Μετωπικοί σταθμοί διοδίων, στην Κάτω Αχαΐα και τα Χανάκια.
 • 2 πλευρικοί σταθμοί διοδίων στην Κάτω Αχαΐα και την Αμαλιάδα.
 • 15 γέφυρες, εκ των οποίων η Γέφυρα του Πηνειού, μήκους 240μ., θα είναι και η μεγαλύτερη της Ολυμπίας Οδού
 • 27 άνω διαβάσεις & 37 κάτω διαβάσεις
 • 150 οχετοί
 • Τοίχοι αντιστήριξης μήκους 7.250μ.
 • Δύο (2) Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Καραίικα και Πύργος και στις δύο κατευθύνσεις).
 • Ένα (1) εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (που περιλαμβάνει και εγκατάσταση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων) στον Πύργο.
 • Δύο (2) Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, στους σταθμούς διοδίων (Κάτω Αχαΐα και Χανάκια).

 

Τεχνική πρόκληση του έργου

Η ταυτόχρονη κατασκευή και λειτουργία του πρώτου τμήματος των 13 χιλιομέτρων.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις και τα νέα της Ολυμπίας Οδού!

Εγγραφή

Πιστοποιήσεις & Πολιτικές

Πιστοποιήσεις & Πολιτικές

Βραβεία

Βραβεία

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΕΠ

 
ESPA ESPA MOBILE