Σε λειτουργία το νέο πρατήριο AVIN στην Ακράτα (κατεύθυνση προς Πάτρα)      -     

Κορίνθου – Πατρών

Η Ολυμπία Οδός είναι από τα δυσκολότερα έργα που κατασκευάστηκαν στη χώρα, γιατί είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος που ένα μεγάλο μέρος του κατασκευαζόταν ενώ ταυτόχρονα ήταν και σε λειτουργία.

Ταυτόχρονη κατασκευή και λειτουργία

Η διαπλάτυνση και ανακατασκευή της Κορίνθου - Πατρών ήταν σε άλλα σημεία μονόπλευρη και σε άλλη αμφίπλευρη. Οι ιδιαιτερότητες του έργου επιγραμματικά ήταν:

  • Μεγάλος αριθμός Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων με προτεραιότητα στην ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων, παράλληλα με τη διασφάλιση κατασκευασιμότητας του έργου (εικ. 1)
  • Κατασκευαστική δραστηριότητα ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της Κορίνθου - Πατρών, όχι τμηματικά
  • Διέλευση κοντά σε κατοικημένες περιοχές (εικ. 2)
  • Απότομο ανάγλυφο (τεκτονικά ρήγματα, στενότητα χώρου, ιστορικό κατολισθήσεων κα.) (εικ. 3)
  • Πλήθος υφιστάμενων τεχνικών έργων που έχρηζαν επεμβάσεων ή καθαιρέσεων
  • Παράλληλη κατασκευή Σιδηροδρομικής Γραμμής (ΕΡΓΟΣΕ) (εικ. 4)

 

H Νέα Κορίνθου – Πατρών σε νούμερα

Τμήμα

Νέος
Αυτοκινητόδρομος
Κόρινθος- Πάτρα

Κόμβοι

13

Άνω διαβάσεις

22

Κάτω διαβάσεις

140

Σήραγγες

12

Γέφυρες

47

Συνολικό Μήκος Σηράγγων

16χλμ

Οχετοί

165

ΣΕΑ

5

Τεχνικές Βάσεις /ΚΔΚ

2

Συνολικό μήκος (χλμ.)

120,00

μοιραστείτε το: