Home
1025
EN
Olympia Odos
OPASS
Σύνδεση

CCTV

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης


Ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα (Ολυμπία Οδός) διαθέτει τα εξής συστήματα βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών CCTV:

 • Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο
 • Σύστημα καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων (σε λωρίδες σταθμών διοδίων και σε ηλεκτρονικές πύλες σε κόμβους του αυτ/μου)
 • Σύστημα βιντεοεπιτήρησης των μηχανημάτων αυτόματης πληρωμής στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου
 • Σύστημα βιντεοεπιτήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων αυτοκινητοδρόμου
 • Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών του αυτοκινητοδρόμου
   

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε , οδός Ριζαρείου αριθμός 4 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα τηλέφωνο 2106843041

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. , 32χλμ. ΝΕΟΑΚ, Βόρειος Παράδρομος, Άνω Βλυχάδα, 19100 Μέγαρα τηλέφωνο 22960 95400

* Για το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών του αυτοκινητοδρόμου Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνο η άνω ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

** Για το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτοκινητοδρόμου (κτίρια λειτουργίας, τεχνικές βάσεις, κτίρια διοδίων κα.) Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνο η άνω ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

*** Στο Σύστημα καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, Συν-Υπεύθυνοι επεξεργασίας και δη συγκεκριμένα και μόνο για τα τηρούμενα αρχεία παραβάσεων διοδίων (δηλ. διελεύσεων χωρίς πληρωμή του νομίμου τέλους διοδίου), είναι και τα αρμόδια κατά τόπο Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (Α' Αττικής, Κορινθίας και Αχαΐας) που διαθέτουν απευθείας, παράλληλη και ανεξάρτητη πρόσβαση στις εν λόγω παραβατικές διελεύσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 10 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 287/2001.

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης μέσω καμερών στον αυτοκινητόδρομο (όπου προβλέπεται συμβατικώς) και στις εγκαταστάσεις μας για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Συν-Υπεύθυνοι επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον Αυτοκινητόδρομο και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν. 3621/2007 ως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει (όπως ενδεικτικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τον εντοπισμό των παραβατών διοδίων κλπ.). Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα διόδια, στην είσοδο, και στην έξοδο και στην περίμετρο των εγκαταστάσεων μας χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

*Συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν σε διελεύσεις οχημάτων από λωρίδες διοδίων στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας Διοδίων (είναι η δυνατότητα/ευχέρεια που παρέχεται είτε σε χρήστη-συνδρομητή μας να πραγματοποιεί διελεύσεις μέσω ηλεκτρονικής συσκευής/πομποδέκτη σε δίκτυο άλλου αυτοκινητοδρόμου είτε σε χρήστη-συνδρομητή άλλου αυτοκινητοδρόμου να πραγματοποιεί διελεύσεις μέσω ηλεκτρονικής συσκευής/πομποδέκτη στο δίκτυο της Ολυμπίας Οδού) μπορούν να διαβιβάζονται και στον αυτοκινητόδρομο για διελεύσεις συνδρομητή του, προς το σκοπό της απόδειξης της διέλευσης και της τιμολόγησής της.

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον ενδέχεται να τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων (φωτογραφίες και βίντεο διελεύσεων) που αφορούν: (α) παραβάσεις διοδίων, τηρούνται μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων, για το σκοπό της διεκδίκησης της οφειλής, (β) λοιπές διελεύσεις ενδιαφέροντος όπως όσες γίνονται στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας ή από πύλες σε κόμβους για τον υπολογισμό της διανυόμενης απόστασης και την χρέωση μειωμένου τέλους διοδίων, τηρούνται έως 3 μήνες.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων της Ολυμπίας Οδού Α.Ε., δικηγόρου, με e-mail: gdpr.compliance@olympiaodos.gr και της Ολυμπίας Οδού Λειτουργίας Α.Ε., δικηγόρου, με e-mail: dpo@olympiaoperation.gr ή με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στα σημεία Εξυπηρέτησης κοινού. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τα τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης υπάρχουν και στην Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας που μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.olympiaodos.gr/privacy/

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις και τα νέα της Ολυμπίας Οδού!

Εγγραφή

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
22960 95555
customercare@olympiaoperation.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή (08.00-18.00) και Σάββατο - Κυριακή (10.00-18.00)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης
1025

Όροι χρήσης

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Πολιτική Cookies

CCTV

Πιστοποιήσεις & Πολιτικές

Πιστοποιήσεις & Πολιτικές

Βραβεία

Βραβεία

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΕΠ

 
ESPA ESPA MOBILE

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
22960 95555
customercare@olympiaoperation.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή (08.00-18.00) και Σάββατο - Κυριακή (10.00-18.00)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης
1025

Όροι χρήσης

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Πολιτική Cookies

CCTV