Το ανθρώπινο δυναμικό του έργου

ΟΛΥΜΠIΑ ΟΔΟΣ | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Home EN
Εμπειρία ταξιδιού και εξυπηρέτηση
Οδική ασφάλεια και υποδομές
Το ανθρώπινο δυναμικό του έργου
Προστατεύοντας το περιβάλλον
Το κοινωνικό μας αποτύπωμα

Το ανθρώπινο δυναμικό του έργουΤο ανθρώπινο δυναμικό του έργου

 
Από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, δώσαμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρία μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων και πρακτικών που συμβάλλουν στη ανάπτυξη των εργαζομένων και εστιάζει την προσοχή της στη δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Το 2021 επενδύσαμε €533.000 σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και παρείχαμε 8.400 ώρες εκπαίδευσης στο προσωπικό μας.

CheckΠου επικεντρωνόμαστε

  • Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
OlympiaOdos SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
 
2021
2020
Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.
274
187
279
187
 Άνδρες
 Γυναίκες
Ολυμπία Οδός Α.Ε.
18
12
18
12
 Άνδρες
 Γυναίκες

 

 

 
2021
2020
 
Ολυμπία Οδός Α.Ε.
Oλυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.
Ολυμπία Οδός Α.Ε.
Oλυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.
Συμμετοχές σε εκπαιδεύσεις
55
84
87
3
Ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
100
8400
100
8

 

Επενδύσεις σε Υγεία και Ασφάλεια (Σε €)
(ιατρική κάλυψη εργαζομένων, μέσα ατομικής προστασίας, πιστοποιήσεις κ.α.)

2021
533634
2020
375513
2019
352789

 

 

 
2021
2020
2019
Συνολικά εργατικά ατυχήματα
9
5
5

 

 

ArrowΚαινοτομία στο επίκεντρο

Εβδομάδα Ασφάλειας

Εβδομάδα Ασφάλειας 2021

Η Ολυμπία Οδός κάθε χρόνο συμμετέχει στη διεθνή εκδήλωση του δικτύου της VINCI Concessions, με κεντρικό άξονα το μήνυμα της προάσπισης της υγείας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο της εβδομάδας αυτής, όλο το δίκτυο της VINCI Concessions συνενώνεται και υλοποιεί δράσεις με επίκεντρο τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το 2021, η εβδομάδα ασφάλειας έλαβε χώρα το διάστημα από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου. Η Ολυμπία Οδός υλοποίησε μία σειρά από ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Στις δράσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι και εξωτερικοί φορείς. Το κεντρικό μήνυμα του 2021 ήταν: “Μείνε σε εγρήγορση, μείνε ασφαλής”.

Χάρτα Διαφορετικότητας

Χάρτα Διαφορετικότητας 

Το 2021 η Ολυμπία Οδός ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευσή της υπέρ της ισότητας στο χώρο εργασίας, υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός εργασιακού χώρου ανοιχτού σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών και προσωπικών πεποιθήσεων. Με την ένταξή της στη Χάρτα, η Ολυμπία Οδός επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διατήρηση και την έμπρακτη ενδυνάμωση των προσπαθειών της που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός δίκαιου, χωρίς στερεότυπα εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα εντείνει τις προσπάθειές της για ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί τη διαφορετικότητα, και προάγει την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, και την κοινωνική συνοχή.

Οι Δεσμεύσεις μας

Η Ολυμπία Οδός παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για τη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους, τους επισκέπτες και συνεργάτες της και θέτει διαρκώς νέους στόχους για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Olympia Odos
Επιστροφή στην ιστοσελίδα της Ολυμπίας Οδού
©2023 Olympia Odos S.A. Γ.Ε.Μ.Η. 007672001000 All rights Reserved