Στην Κακιά Σκάλα η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.      -