Στην Κακιά Σκάλα η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.      -     

Αειφόρος Ανάπτυξη


Στην Ολυμπία Οδό αντιλαμβανόμαστε τη συμβολή μας στην Αειφόρο Ανάπτυξη ως συνεχή βελτίωση των θετικών μας  επιδράσεων και της λειτουργίας μας και μείωση των αρνητικών μας επιπτώσεων.

Θέτοντας την οδική ασφάλεια ως σημείο εκκίνησης της επιχειρηματικής και κοινωνικής μας υπευθυνότητας, δίνουμε έμφαση στην Αειφόρο Ανάπτυξη με τρόπο που να αντανακλά τις εταιρικές μας αξίες.
 

μοιραστείτε το: