Στην Κακιά Σκάλα η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.      -     

Συνεργασίες

ΠΟΑΔΕΠ

Υποστήριξη του «Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου»

Η Ολυμπία Οδός υποστηρίζει τη λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου».

Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο, το οποίο με τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και σύγχρονη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (GIS, γεωβάση κλπ.) συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα και παρέχει υπηρεσίες συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης για τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις των μεγάλων έργων υποδομής στην οικονομία των αντίστοιχων περιφερειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στις έρευνές του η μελέτη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των ανισοτήτων, παράλληλα με την εξέλιξη της  προσβασιμότητας στην περιφέρεια, την κινητικότητα των επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις στην κτηματαγορά, την τουριστική/αγροτική ανάπτυξη κλπ.

Ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου: http://www.poadep.gr    

HELLASTRON

HELLASTRON

Η Ολυμπία Οδός είναι μέλος του φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK), ο οποίος ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 με τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ο φορέας δημιουργήθηκε με γενικό στόχο την προώθηση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει μεταξύ άλλων:

  • Τη συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες
  • Την προώθηση της οδικής ασφάλειας
  • Την προώθηση της έρευνας σε θέματα μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετικούς Φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Την ανάπτυξη της επιστήμης της κατασκευής και διαχείρισης οδικών υποδομών, τη δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών και την ανταλλαγή ανάλογης τεχνογνωσίας
  • Τη συμμετοχή στους αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο

Ο ιστότοπος της HELLASTRON: http://www.hellastron.com

ΙΟΑΣ

ΙΟΑΣ

Μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί σε πλήθος δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας, παράλληλα με τη σταθερή υποστήριξη της λειτουργίας του Ινστιτούτου. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έργου παραχώρησης, συνεργούμε με το ΙΟΑΣ για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.

Ο ιστότοπος τoυ ΙΟΑΣ : http://www.ioas.gr

Χάρτα Διαφορετικότητας Ελλάδας- Diversity Charter Greece

Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία. Στη χώρα μας, η Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ξεκίνησε τη δράση της το 2019 και υλοποιείται από το ΚΕΑΝ -Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Η Ολυμπία Οδός υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας το 2021, δηλώνοντας έτσι τη δέσμευσή της για την ενίσχυση της εταιρικής της πολιτικής σε θέματα πολυμορφίας και ισότητας.

O ιστότοπος της Χάρτας Διαφορετικότητας της Ελλάδας: https://diversity-charter.gr

pdf iconΧάρτα Διαφορετικότητας για Ελληνικές Επιχειρήσεις

CSR Hellas

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas)

Το CSR Hellas ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 με σκοπό τη διάδοση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην στρατηγική και στην λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η Ολυμπία Οδός το 2020 έγινε πλήρες μέλος του δικτύου.

Ο ιστότοπος του CSR Hellas: https://csrhellas.org

ΕΙΕΠ

Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ)

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να προωθήσει ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει τις ατομικές δεξιότητες στην εξυπηρέτηση πελατών και θα αναγνωρίζει όλους όσοι τις εφαρμόζουν με επιτυχία. Η Ολυμπία Οδός υποστηρίζει τις δράσεις του ΕΙΕΠ και συμμετέχει στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών από το 2017 με σειρά δράσεων.

Ο ιστότοπος του ΕΙΕΠ: https://customerservice.gr

European Road Safety Charter

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, περισσότερες απο 4000 δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες έχουν δεσμευτεί όσον αφορά τη Χάρτα και πραγματοποιούν δράσεις και πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας που στοχεύουν στα μέλη τους, τους εργαζόμενους και την υπόλοιπη κοινωνία των πολιτών. Η Ολυμπία Οδός είναι μέλος της Χάρτας από το 2019.

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας: https://road-safety-charter.ec.europa.eu

Fondation VINCI AUTOROUTES

Ίδρυμα για την Υπεύθυνη Οδήγηση του Ομίλου VINCI

Η Ολυμπία Οδός είναι μέλος του Ιδρύματος για την Υπεύθυνη Οδήγηση του Ομίλου VINCΙ (Fondation VINCI Autoroutes), το οποίο διοργανώνει συστηματικά εκστρατείες πληροφόρησης για την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής κουλτούρας και χρηματοδοτεί έρευνες για την οδική ασφάλεια.

Ο ιστότοπος του Ιδρύματος για την Υπεύθυνη Οδήγηση του Ομίλου VINCΙ: https://fondation.vinci-autoroutes.com

Χιλιόμετρα Αλληλεγγύης

Χιλιόμετρα Αλληλεγγύης

Η Ολυμπία Οδός, μαζί με τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και τη Νέα Οδό δημιούργησε το 2016 την κοινωνική ένωση ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Μέσα από τις δράσεις της ένωσης ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υποστηρίζονται ενεργά σύλλογοι, σωματεία και φορείς στη Δυτική Ελλάδα.

ΔΙΑΖΩΜΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ 

Η Ολυμπία Οδός συνεργάζεται από το 2014 με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ που στόχο έχει την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θέατρα, ωδεία, αμφιθέατρα,  κ.λπ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Κεντρικός άξονας της συνεργασίας με το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι η σύνδεση ενός επώνυμου τουριστικού / πολιτιστικού προϊόντος -της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού- με την Αειφόρο Ανάπτυξη όλων των περιοχών κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου.

Ο ιστότοπος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ: https://www.diazoma.gr

μοιραστείτε το: