Στην Κακιά Σκάλα η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.      -     

Ευρωπαϊκά Προγράμματα


COGITO

COGITO

Η Ολυμπία Οδός συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020: δράσεις έρευνας και καινοτομίας (Horizon 2020 RIA)», με την πρόταση COnstruction-phase diGItal Twin mOdel (COGITO). Το COGITO στοχεύει στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της κατασκευής (lean construction) ως σκαλοπάτι για την επίτευξη της εκβιομηχάνισης του κατασκευαστικού τομέα, αξιοποιώντας το τεχνολογικό πρότυπο digital twins δημιουργώντας εικονικά αντίγραφα των διαφόρων διαδικασιών και πραγματοποιώντας προσομοιώσεις των διαφόρων σεναρίων προόδου και εξέλιξης των έργων.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα μέσω εργαλείων συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο να πραγματοποιούνται έγκυρες προβλέψεις που σχετίζονται με την αποτροπή ατυχημάτων, τους δομικούς ελέγχους και την ανίχνευση προβλημάτων. H εργαλειοθήκη COGITO εισάγει μια νέα έννοια διαχείρισης πολύπλοκων συστημάτων – οικοσυστημάτων προς αξιοποίηση στην κατασκευή και διαχείριση υποδομών. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και έχει διάρκεια 36 μήνες.


ESPA

Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινητιστών (SSTPA) στην Ακράτα

Η Ολυμπία Οδός συμμετέχει στη δράση «Ανάπτυξη εννέα προστατευμένων και ασφαλών χώρων στάθμευσης για φορτηγά στην Ελλάδα» με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Καινοτομία και τα Δίκτυα (INEA) στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας Connecting Europe Facility (CEF) - Τομέας μεταφορών. Η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης ασφαλών περιοχών στάθμευσης φορτηγών και στη βελτίωση της ασφάλειας του εθνικού οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ένας υφιστάμενος χώρος στάθμευσης φορτηγών στην Ακράτα, θα αναβαθμιστεί με κάμερες και συστήματα φύλαξης σε επίπεδο «Silver» με χωρητικότητα 45 θέσεων στάθμευσης φορτηγών. Στο χώρο θα κατασκευαστούν εγκαταστάσεις για τουαλέτες και ντους, χώρο ανάπαυσης / χρήσης διαδικτύου και κέντρου ελέγχου. Παράλληλα θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των χώρων αυτών που θα επιτρέπει την προκράτηση θέσεων. Το έργο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 με ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέλος του 2022 και συνολικό προϋπολογισμό €2,5 εκατομμύρια.
 


heron-logo

Ερευνητικό έργο HERON

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι εταίρος στο νέο ερευνητικό έργο HERON, που χρηματοδοτεί η Ευρωπαική Επιτροπή. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της συντήρησης των οδικών δικτύων, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα, βασιζόμενη σε αυτοματοποιημένα συστήματα, ρομπότ και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Παράλληλα, αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας μεταξύ των εργαζομένων στο δρόμο, μειώνοντας τους θανάτους λόγω ατυχημάτων και έκθεσης σε τοξικές αναθυμιάσεις. Στόχος επίσης, είναι και η μείωση των διακοπών της κυκλοφορίας λόγω εργασιών συντήρησης, αλλά και η μείωση του κόστους των εργασιών αυτών.

Το ερευνητικό έργο HERON θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα που θα εκτελεί εργασίες τακτικής συντήρησης οδοποιίας και θα υποστηρίζει τη διανομή/ αφαίρεση κώνων κυκλοφορίας με αυτοματοποιημένο τρόπο.

μοιραστείτε το: