Σε λειτουργία το νέο πρατήριο AVIN στην Ακράτα (κατεύθυνση προς Πάτρα)      -     

Οδική Ασφάλεια

Στην Ολυμπία Οδό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η διαρκής βελτίωση της εξυπηρέτησης των οδηγών.

Από την ημέρα Έναρξης Παραχώρησης, τον Αύγουστο του 2008, μέχρι και σήμερα οι προσπάθειες για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.  Συγκρίνοντας τα στοιχεία ατυχημάτων του πρώτου έτους της Παραχώρησης (2008) με το 2015, ο συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων και των θυμάτων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 80% στο σύνολο του άξονα Ελευσίνας - Κορίνθου - Πατρών.

Ειδικά στο τμήμα Κόρινθος- Πάτρα, όπου πραγματοποιείται μία μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της οδικής ασφάλειας υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ο συνολικός αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων και ο αριθμός των θυμάτων μειώθηκαν κατά 93% περίπου.

Ένας αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σαν αυτό που κατασκευάζουμε, είναι από μόνος του μια απάντηση στο μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όμως, η ανάγκη ελαχιστοποίησης της πιθανότητας ανθρώπινου σφάλματος παραμένει ζητούμενο, γιατί στόχος όλων μας είναι τα μηδενικά ατυχήματα.

Για το λόγο αυτό, στην Ολυμπία Οδό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της οδικής ασφάλειας, όπως: 

  • Φιλοξενία σχολείων και ομιλίες σε μαθητές στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και τις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου
  • Έντυπα και ενημερωτικό υλικό (ανακλαστικά γιλέκα, φυλλάδιο ΛΕΑ, φυλλάδιο για οδήγηση στις σήραγγες κλπ.)
  • Συνεργασίες με φορείς και Ινστιτούτα για την οδική ασφάλεια (εθελοντική ομάδα ΚΟΥΡΟΣ Μεγάρων, ΙΟΑΣ)
  • Συμμετοχή σε συνέδρια για την οδική ασφάλεια
     

 

Ευρωβαρόμετρο Υπεύθυνης Οδήγησης 2016
 
Σύντομη στάση: το αντίδοτο στην υπνηλία και την κούραση
μοιραστείτε το: