Οδική Ασφάλεια

Στην Ολυμπία Οδό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η διαρκής βελτίωση της εξυπηρέτησης των οδηγών.

Ένας δρόμος που κατασκευάζεται ενόσω λειτουργεί είναι μια καθημερινή άσκηση ετοιμότητας και απαιτεί πολύ καλό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων: των μηχανικών που εργάζονται με τα συνεργεία τους στην κατασκευή, των συγκοινωνιολόγων της εταιρείας Λειτουργίας με το προσωπικό των περιπόλων και των Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας, αλλά και φορέων όπως η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός.

Όλοι αυτοί πρέπει να συνυπάρξουν αποτελεσματικά σε μια στενή λωρίδα γης.

Από την ημέρα Έναρξης Παραχώρησης, τον Αύγουστο του 2008, μέχρι και σήμερα οι προσπάθειες για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.  Συγκρίνοντας τα στοιχεία ατυχημάτων του πρώτου έτους της Παραχώρησης (2008) με το 2015, ο συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων και των θυμάτων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 80% στο σύνολο του άξονα Ελευσίνας - Κορίνθου - Πατρών.

Ειδικά στο τμήμα Κόρινθος- Πάτρα, όπου πραγματοποιείται μία μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της οδικής ασφάλειας υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ο συνολικός αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων και ο αριθμός των θυμάτων μειώθηκαν κατά 78% περίπου.

Η οδήγηση στην Κορίνθου – Πατρών είναι κουραστική όσο διαρκούν οι εργασίες κατασκευής, αλλά με βάση τους αριθμούς είναι ασφαλέστερη από ότι πριν εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η αρχή είναι απλή: μειώνονται οι ταχύτητες, αποτρέπεται το προσπέρασμα και αποφεύγονται σοβαρά ατυχήματα και μετωπικές συγκρούσεις.

Ένας αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σαν αυτό που κατασκευάζουμε, είναι από μόνος του μια απάντηση στο μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όμως, η ανάγκη ελαχιστοποίησης της πιθανότητας ανθρώπινου σφάλματος παραμένει ζητούμενο, γιατί στόχος όλων μας είναι τα μηδενικά ατυχήματα.

Για το λόγο αυτό, στην Ολυμπία Οδό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της οδικής ασφάλειας, όπως: 

  • Φιλοξενία σχολείων και ομιλίες σε μαθητές στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και τις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου
  • Έντυπα και ενημερωτικό υλικό (ανακλαστικά γιλέκα, φυλλάδιο ΛΕΑ, φυλλάδιο για οδήγηση στις σήραγγες κλπ.)
  • Συνεργασίες με φορείς και Ινστιτούτα για την οδική ασφάλεια (εθελοντική ομάδα ΚΟΥΡΟΣ Μεγάρων, ΙΟΑΣ)
  • Συμμετοχή σε συνέδρια για την οδική ασφάλεια
     

 

Ευρωβαρόμετρο Υπεύθυνης Οδήγησης 2016
 
Σύντομη στάση: το αντίδοτο στην υπνηλία και την κούραση
μοιραστείτε το: