Στην Κακιά Σκάλα η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.      -     

Περιβάλλον

 

Το μεγαλύτερο μέρος του αυτοκινητόδρομου βασίζεται στην υφιστάμενη χάραξη εξασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον.

Με την πρόοδο των εργασιών, η Ολυμπία οδός θα μειώσει τα επίπεδα μόλυνσης και θορύβου, θα προστατέψει τα αποθέματα νερού και την πανίδα της περιοχής.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει εγκατάσταση συστημάτων μείωσης του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές -θεσμοθετημένοι οικισμοί που βρίσκονται σε απόσταση λιγότερων από 200 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο- καθώς και σε όλες τις περιοχές που φιλοξενούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα ειδικού ενδιαφέροντος κτήρια.

Όλες οι δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές εξαμηνιαίες εκθέσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Ολυμπίας Οδού.

H εταιρία έχει αναπτύξει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του Έργου, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004.

pdf file 1η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 2η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 3η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 4η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 2η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 5η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 6η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 3η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 7η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 4η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 8η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 5η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 9η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 10 η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 6η Ετήσια (2013) και 11η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 12η Εξαμηνιαία Εκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 14η Εξαμηνιαία (2015) Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 7η Ετήσια (2014) και 13η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 8η Ετήσια (2015) και 15η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 16η Εξαμηνιαία (2016) Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 9η Ετήσια (2016) και 17η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 18η Εξαμηνιαία (2017) Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 10η Ετήσια (2017) και 19η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 20η Εξαμηνιαία (2018) Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 11η Ετήσια (2018) και 21η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 12η Ετήσια (2019) και 22η & 23η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 13η Ετήσια (2020) και 24η & 25η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

pdf file 14η Ετήσια (2021) και 26η & 27η Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

μοιραστείτε το: