Αναζήτηση:


Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 1025

Διαχείριση Κυκλοφορίας & Οδική Ασφάλεια

Καθημερινά, οι 400 υπάλληλοι της εταιρίας λειτουργίας βρίσκονται στο δρόμο, βοηθώντας τους οδηγούς και διασφαλίζοντας την υψηλού επιπέδου προληπτική και διορθωτική συντήρηση του οδικού δικτύου από την Ελευσίνα έως την Πάτρα. Οι οδηγοί στην Ολυμπία Οδό βιώνουν καθημερινά την παρουσία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού λειτουργίας και συντήρησης, που προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:


Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Δύο σύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, που είναι εξοπλισμένα με ειδικά συστήματα ελέγχου, λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομάδα προκειμένου να διαχειρίζονται κλήσεις έκτακτης ανάγκης, να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες και να συντονίζουν ενέργειες αντιμετώπισης τόσο με τα μέσα της εταιρίας όσο και με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν αυτό είναι απαραίτητο. 


Περίπολα & Ομάδες Επέμβασης
Τα περίπολα ασφαλείας παρακολουθούν το οδικό δίκτυο και επεμβαίνουν όταν αυτό απαιτείται, σε συνεργασία με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Για ακινητοποιημένα οχήματα προσφέρεται δωρεάν οδική βοήθεια, σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία. 


Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 1025
Για επείγοντα περιστατικά, οι οδηγοί μπορούν να καλέσουν τον 4ψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης (1025).


Συντήρηση
Το προσωπικό και οι υπεργολάβοι της Εταιρείας Λειτουργίας φροντίζουν για τις εργασίες καθημερινής προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης που αφορούν επεμβάσεις σε:


   Οδική Υποδομή 
 • καθαρισμός
 • σήμανση
 • περίφραξη
 • στηθαία
 • οδόστρωμα
 • σήραγγες
 • αποχέτευση & αποστράγγιση

   ΗΗΜ εξοπλισμό
 • συστήματος διοδίων
 • συστήματος Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΜΜS)
 • ανοιχτών τμήματα του δρόμου
 • σηράγγων