Αναζήτηση:


Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 1025

Περιβάλλον

Σεβασμός στο περιβάλλον


Κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που εξασφαλίζουν τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις στο περιβάλλον.

Η Ολυμπία Οδός, μετά την ολοκλήρωσή της, θα μειώσει τα επίπεδα μόλυνσης και θορύβου, θα προστατέψει τα αποθέματα νερού και την πανίδα της περιοχής και θα συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

Οφέλη


Το μεγαλύτερο μέρος του αυτοκινητοδρόμου χαράσσεται εντός των ορίων υφιστάμενων οδών. Ο σχεδιασμός μας εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον.

Καθώς οι εργασίες προχωρούν, οι συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων σταδιακά βελτιώνονται. Αυτό σημαίνει βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ατμόσφαιρας. Η καλύτερη συντήρηση του συστήματος αποστράγγισης των υδάτων βελτιώνει την ποιότητα του νερού και αυξάνει τα αποθέματά του στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός μας προβλέπει εγκατάσταση συστημάτων μείωσης του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές (θεσμοθετημένοι οικισμοί που βρίσκονται σε απόσταση λιγότερων από 200 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο), καθώς και σε όλες τις περιοχές που φιλοξενούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα ειδικού ενδιαφέροντος κτήρια.

Επίσης, αναβαθμίζουμε τις μπάρες που δεν επιτρέπουν στα ζώα να διασχίζουν τον αυτοκινητόδρομο και τοποθετούμε νέες, όπου αυτό απαιτείται. Έτσι εξασφαλίζουμε την προστασία της πανίδας στην περιοχή που διασχίζει η Ολυμπία Οδός.